Verksamheten

68312r29q0n2pn7

 
En av företagets hörnstenar sedan vi bildades år 2000 har varit, och är fortfarande, lösningar för att människor ska kunna kommunicera med varandra. All lärarledd undervisning bygger på kommunikation mellan lärare och elever liksom all typ av samarbete mellan människor bygger på mänsklig kommunikation. Nova Distance har flera olika lösningar för att skapa lärande miljöer och möten på distans. De tjänster och produkter som Nova Distance levererar har i grund och botten ett huvudsyfte – att få ert företag, skola eller verksamhet att jobba effektivare med kommunikation och kompetensfrågor. Vi gör det genom att erbjuda särskild utvalda produkter inom IT-området som bidrar till att ni kan bygga upp en kommunikativ och pedagogisk infrastruktur. Särskilt fokus har vi på interaktiva SMART Boards, interaktiva projektorer och skärmar samt en helt ny teknik inom videokonferensområdet. Vi är självklart certifierade för både våra produkter och den kompetensutveckling vi levererar. Som komplement till våra produkter kan vi bistå med både strategiskt stöd för utvecklingen av miljöerna ovan samt kompetensutveckling för personalen. Det senare området har vi en särskild filosofi för, där både strategiska, tekniska och pedagogiska kompetenser ingår som utvecklingsområden i våra tjänster. Vid behov kan vi även gå in och hjälpa till med rent ledningsstöd till skolor eller utbildningsföretag. Ett område som vi har lång erfarenhet av. Vi har både kommuner och friskolor som uppdragsgivare inom området. Som ett tredje verksamhetsområde kan vi både drifta skolors nätverk eller fungera som rådgivare i backoffice verksamhet. Idag har vi uppdrag för en av de större friskoleaktörerna inom området.

 

Kontakta oss gärna för en diskussion om de behov ni har inom våra områden. Det orienterande och reflekterande samtalet kan många gånger vara nyckeln till goda investeringar!