Vi skapar nya förutsättningar

kommunikation

Kommunikation och kunskapsspridning

– System för helhetslösningar

 

 Ett fungerande system kräver personal med rätt kompetens och stabilt fungerande utrustning som vid behov kan servas snabbt. Detta är vår grundsyn när det gäller att implementera hehetslösningar. För att kunna bygga upp kompetens i en organisation, eller om vi så vill, skapa ny och föra över kompetens mellan människor krävs flera byggstenar. De som sitter på kompetensen behöver ha verktyg för att dokumentera och producera ny information och kunskap i samarbete med kollegor. De behöver också ha möjlighet att lagra den nya eller dokumenterade informationen för att senare kunna dela den. För en effektiv spridning krävs också bra miljöer för att visa och exponera innehållet för att andra ska kunna ta del av men också reflektera och diskutera för att ytterligare förädla och utveckla budskapet.

nyckel

 

På Nova Distance lägger vi stor vikt vid att både förstå och använda de produkter vi själva säljer. Att vi själva erbjuder installationerna av våra produkter ser vi som en självklarhet. Det ska vara nära för dig som kund att direkt kunna ringa till oss om det uppkommer något problem med din utrustning. Oavsett om det är problem som faller inom eller utanför garantier, vill vi säkerställa att du kan använda dina produkter så effektivt som möjligt.

 
Känner ni att det är dags att investera i något som skulle göra er verksamhet effektivare?
Hör av er till oss så hjälper vi er att hitta den optimala lösningen in i den digitala världen.

 

atlassketch

 

Är ni osäkra på hur det kan se ut, så skissar vi gärna upp det för er!