FAQ

sb685ix pre teach2kids 4-6

 

Vanliga frågor och svar 

SMART Board är en produkt med otroligt hög funktionsgrad. När ett problem uppstår är det ofta relaterat till någon av produkterna som används tillsammans med SMART Boarden. Nedan har du de vanligaste frågorna och snabba svar. Kontakta alltid oss på Nova Distance ifall du känner dig osäker kring något moment.

 

Tavlan fungerar ej?

 

Om dioden på er SMART Board lyser:
Stadigt grönt har du drivrutinen rätt installerad.
Blinkar grönt så har inte drivrutinen blivit installerad och SMART Boarden fungerar som en mus men pennorna fungerar inte. Installera SMART Board Drivers.
Lyser ej, kontrollera att USB kabeln är inkopplad i både tavla och dator.
Blinkande eller stadigt röd, prova med en annan USB kabel eller plocka bort USB förlängare.
Blinkande eller stadigt gul, firmware till SMART Boarden har blivit felinstallerat. Prata med er återförsäljare om felsökning.

 

Vid problem med kalibrering/Avancerad felsökning

 

– Nollställ kontrollerkortet med resetknappen som finns i höger nederkant av tavlan, en av pennorna passar perfekt. Håll knappen nertryckt i mer än 3 sekunder för nollställning. Prova även med en 20 punkters kalibrering.

Ingen bild på Skärmen?

 

– Kontrollera att du har dator och projektor påslagen och med rätt källa vald.
– Har du datorn inställd för att visa bild på projektorn?

-Kontrollera att strömadapter och USB-kabel är ansluten.

– Lyser projektorns lampa? Kontrollera att projektorn får ström.

 

Inget händer när jag trycker på SMART Boarden

 

– Är USB kabeln ansluten till dator?
Kabeln går från SMART Boardens högra hörn till en USB port på datorn (kan vara Seriell på äldre SMART Board – uppgradera då gärna till USB-kabel för bättre funktionalitet – kontakta oss).

– Lyser den gröna lampan på SMART Boarden?
Om den röda lampan lyser – kontrollera att det inte är glapp i kabelns anslutning till SMART Boarden eller datorn.

– Mjukvaran installerad?
Kontrollera om SMART Board mjukvaran i datorn är igång och ej har frågetecken över ikonen.

– Kan du styra datorn med din vanliga mus?
Om NEJ så felsök på datorn då denna funktion krävs för att SMART Boarden ska fungera.

 

Hur rengörs en SMART Board?

 

– Innan du börjar med rengöring – stäng av datorn då tryck på skärmen kommer att styra datorn annars, stäng även av projektorn. Använd en trasa med vatten eller milt(!) rengöringsmedel. OBS! Spruta aldrig direkt på tavlan, då den är ytterst känslig!

Hur gör jag om någon ritat med en spritpenna?

 

OBS! SPRITPENNOR FÅR ALDRIG ANVÄNDAS PÅ EN SMART BOARD!

Om olyckan varit framme och någon använt en spritpenna på en SMART Board tavla av den typ av 500 eller 600 seriensmodell som tål whiteboard pennor så kan man ev lyckas få bort detta.

Ta en vanlig whiteboardpenna som gärna luktar lite och inte är helt torr. Rita över spritpennans märken med pennan och torka av med whiteboard/glasrengöring. Upprepa detta tills önskat resultat nåtts.